เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 9

เนื่องในโอกาศครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สร้างคนดี สร้างความรู้ คู่สังคมไทย

หัวข้อ “คนไทยไม่โกง” ประจำปีการศึกษา 2558  ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีรีเพล็ก สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 เพื่อให้นักศึกาามีความรู้

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ETM 215 การผลิตรายการโทรทัศน์