ชาวชุมชนคลองบางมด ได้เปิดเส้นทางจักรยาน 9 กิโลเมตรขึ้นมา ให้นักปั่นได้ชม, ช็อป, ชิม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรนี้ เป็นการร่วมมือกันพัฒนา ระหว่างชาวชุมชนคลองบางมดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยจุดแรกจะเริ่มต้นที่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลประวัติศาสตรประจําชุมชน บริเวณริมท่าน้ำวัดพุทธบูชา จากนั้นก็ปั่นจักรยานเลียบคลองบางมดที่ยังคงวิถีชีวิตเกษตรกรรม ซึ่งยังอยู่อย่างสมบูรณ์ ทั้งสวนมะพร้าวน้ำหอม สวนมะนาว รวมถึงความงามทางวัฒนธรรม เช่น วัด มัสยิดและศาลเจ้า

นอกจากนี้ ยังมีจุดแวะชิมและชมการทำขนมใส่ไส้ ซึ่งใช้มะพร้าวน้ำหอมจากสวน จุดชมวิธีการสานชะลอมใส่ผลไม้จากทางมะพร้าวซึ่งจะมีคุณป้าคุณยาย คอยสอนให้ด้วย เรียกว่าเพลิดเพลินตลอดเส้นทาง 9 กิโลเมตรแน่นอน

ที่มา : http://www.krobkruakao.com