ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา จัดทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมบันทึกภาพบรรยาการศงานจักรยานประเพณี ครั้งที่ 4 (บางมด – บางขุนเทียน)