“เทคโนฯ เกมส์”

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครู-ศิษย์ ภายใต้งาน “เทคโนฯ เกมส์”
ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และคณาจารย์ รวมไปถึงบุคลากร
ประจำภาควิชา ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 3 (โรงยิม มจธ.)

รายละเอียดงาน


ขอเชิญนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “เทคโนฯเกมส์”
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมชั้น 3

แบ่งออกเป็นสองสี
⚫️ สีดำ : รหัสนศ.เลขคี่
⚪️ สีขาว : รหัสนศ.เลขคู่
*อาจารย์ประจำแต่ละสีจะประกาศวันแข่งกีฬา

กีฬาภายในงาน
🚩 บาสเก็ตบอล (ประเภทชาย-หญิง)
🚩 วอลเล่ย์บอล (ประเภทชาย-หญิง)
🚩 แชร์บอล (ประเภทชาย-หญิง)
🚩 กีฬาพื้นบ้าน (ประเภทผสม)
** เงื่อนไข : ทุกกีฬาทุกประเภทต้องมี นศ.ทั้ง 4 ชั้นปีอยู่ในทีม และ 1 คนสามารถเล่นได้ 1 กีฬาเท่านั้น
และพิเศษสุดทุกการแข่งขัน คณาจารย์และบุคลากรจะส่งตัวแทนเข้าร่วมกับทั้ง 2 ทีม ทุกประเภทกีฬา กีฬาละ 1 คน

สมัครลงเล่นกีฬาได้ที่
🚩 วอลเล่ย์บอล
สีดำ : โอปอ(ปี1) สีขาว : แคมป์(ปี1)
🚩 บาสเก็ตบอล
สีดำ : เบิร์ด(ปี2) สีขาว : เจมส์(ปี2)
🚩 แชร์บอล
สีดำ : ฟอง(ปี3) สีขาว : ตะ(ปี3)
🚩 กีฬาพื้นบ้าน
สีดำ : เจี๊ยบ(ปี4) สีขาว: เค้ก(ปี4)
*สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม 2560