เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพบปะ
และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ที่เคยจัดการเรียนการสอน
ณ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีอันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชีวิตการทำงาน
ของนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว และนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ
รวมทั้งได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.ดร.โสพล มีเจริญ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *