ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้จัดโครงการการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เป็นการ
บูรณาการ
ระหว่างวิธีวิทยาการศาสตร์แห่งการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสื่อใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา ที่นำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้เชิง
บูรณาการที่จะนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์ทางปัญญา นำทีมฝึกอบรมโดย
อาจารย์สุธิวัร ศุภลักษณื โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ของภาควิชาฯ เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถประยุกต์
การแก้ปัญหาจากประสบการณ์การเรียนรู้จริง โดยใช้หุ่นยนต์
เข้ามาเป็นสื่อการสอน เพื่อให้นักศึกษาทดลองแก้ปัญหาการทำงาน
ของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นการปลูกฝังพื้นฐาน
ของการคิดวิเคราะห์และการแก้สถาการณ์ที่อิงหลักทางวิศวกรรม
อย่างง่ายนั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *