ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปิดบ้านต้อนรับรายการ “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย” จากช่อง MCOT