สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
(Admission and Recruitment Office)

เวลาทำการ:
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์: 0-2470-8333
โทรสาร: 0-2470-8337

เว็บไซต์: http://admission.kmutt.ac.th/
อีเมล์:
admission@kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูล  https://www.facebook.com/admission.kmutt