Nautilus_0

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโฆษณา “Nautilus Lite Trendi Cup อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา”

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้า 2 รางวั […]

Read More

sfest_00

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้ารางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้ารางวัลปร […]

Read More

IMG_4713

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดอบรมเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงิน ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน”

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดอบรมเรื่อง “รอบรู้เรื่ […]

Read More