17860

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของ […]

Read More

IMG_20170811_143841

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้ […]

Read More

shortfilm_59-2-16

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา”

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้ […]

Read More