IMG_4615

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

บรรยายพิเศษเรื่อง “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชา […]

Read More

banner_tv3

ครอบครัวข่าว 3 พาชมโครงการ “ปั่น ชม ช้อป ชิม” จัดโดย นศ. ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชาวชุมชนคลองบางมด ได้เปิดเส้นทางจักรยาน 9 กิโลเมตรขึ้นม […]

Read More

nicci2017_02

ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้ารางวัล Best Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NICCI 2017

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำภา […]

Read More

123164223

โครงการบางมดรวมใจ”น้อมนำศาสตร์พระราชา” ส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย “ปั่น ชม ช้อป ชิม”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาเทคโนโลยีแล […]

Read More