IMG_20170811_143841

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้ […]

Read More

shortfilm_59-2-16

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา”

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้ […]

Read More