IMG_20170811_143841

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดโครงการการเรียนรู้ […]

Read More

shortfilm_59-2-16

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา”

บรรยากาศงานแสดงภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “น้ […]

Read More

Nautilus_1

รวมผลงานนักศึกษา ที่คว้ารางวัล จากงานประกวดคลิปโฆษณา ภายใต้แนวคิด “Nautilus Lite Trendi Cup อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รวมผลงานนักศึกษา จากงานประกวดคลิปโฆษณา ภายใต้แนวคิด“Nau […]

Read More

Nautilus_0

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้า 2 รางวัลจากการประกวดโฆษณา “Nautilus Lite Trendi Cup อร่อย สุขภาพดี ทุกเวลา”

นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้า 2 รางวั […]

Read More