GJ_ECT_01-61

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี รอบที่ 1 ปีการศึกษา 256 […]

Read More

17860

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของ […]

Read More