15435

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับคุรุสภา จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การส่งเสริม กำกับ และควบคุมการประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาร่วมกับคุรุสภา จัดทำโ […]

Read More

nicci2017_01

ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คว้ารางวัล BEST PRESENTATION AWARD ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NICCI 2017

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ประจำภา […]

Read More

IMG_4615

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ”

บรรยายพิเศษเรื่อง “การตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชา […]

Read More