“น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา”
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดโครงการวิสัยทัศน์พัฒนา แสดงผลงานภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10
ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ บัตรราคาใบละ 99 บาท
รายได้หลักหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนกิจกรรมจิตอาสา

สำรองที่นั่ง/ติดต่อสอบถาม FanPage : 50 ปีครุศาสตร์สร้างคนดี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ชีวิตนักศึกษา
หรือสายตรงที่ 0820764199 (น้องแหนม), 0829886346 (น้องอิง)