ผลงานนักศึกษา “ภาพยนตร์สั้น เรื่อง The Guide ให้รักนำทาง”


ผลงานนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559